7 comments

 1. Byl jsem se podĂ­vat na zahĂĄjenĂ­ ĹĄkolenĂ­ a ĂşÄ?ast z 4DVCB jen polovina,a to se omluvili jen ZdenÄ?k,Ivo a Katka.OstatnĂ­ jeĹĄtÄ? asi nedorostli,ostatnÄ? komunikace je u nĂĄs urÄ?itĂ˝ problĂŠm .
  VÄ?Ĺ?Ă­m Ĺže se s novĂ˝mi rozhodÄ?Ă­mi brzo setkĂĄm na stadionech PN.

 2. Ä?asto se to plete;
  PĹ?i soutÄ?Şích v poli se rozliĹĄuje:
  pokus -neuskuteÄ?nÄ?nĂ˝
  -uskuteÄ?nÄ?nĂ˝ a ten je neplatnĂ˝
  nebo platnĂ˝ a ten je nezdaĹ?enĂ˝ x
  nebo zdaĹ?enĂ˝ o

 3. je tĹžeba vÄ?dÄ?t;
  JestliĹže je zĂĄvodnĂ­k pĹ?ihlĂĄĹĄen souÄ?asnÄ? k zĂĄvodu v bÄ?hu a k soutÄ?Ĺži v poli, mĹŻĹže mu vrchnĂ­k povolit pokusy i v jinĂŠm poĹ?adĂ­, neĹž jak bylo urÄ?eno na zaÄ?ĂĄtku soutÄ?Ĺže. Jeho pokusy vĹĄak nesmÄ?jĂ­ nĂĄsledovat po sobÄ? a takĂŠ nemĂĄ nĂĄrok na pokusy z tÄ?ch kol, kterĂŠ zmeĹĄkĂĄ. PĹ?i Ä?asovĂŠm soubÄ?hu mĂĄ bÄ?ĹžeckĂ˝ zĂĄvod pĹ?ednost pĹ?ed soutÄ?Şí v poli.

 4. ProÄ? VĂĄs posĂ­lĂĄm na ĹĄkolenĂ­?
  TrenĂŠr od samĂŠho zaÄ?ĂĄtku uÄ?Ă­ svĂŠ svÄ?Ĺ?ence znĂĄt atletickĂĄ pravidla, a to nejen pro disciplĂ­ny, ve kterĂ˝ch mladĂ­ atleti zĂĄvodĂ­. V trĂŠninku mÄ?Ĺ?Ă­ trĂŠninkovĂŠ a testovĂŠ vĂ˝kony svĂ˝ch atletĹŻ v souladu s pravidly. PĹ?Ă­padnĂŠ prohĹ?eĹĄky proti pravidlĹŻm netoleruje a takovĂŠ vĂ˝kony nemÄ?Ĺ?Ă­ (ulitĂŠ starty, pĹ?eĹĄlapy apod.)PN

 5. PoslĂĄnĂ­ rozhodÄ?Ă­ho atletiky
  RozhodÄ?Ă­ atletiky je dĹŻleĹžitou postavou pĹ?i atletickĂ˝ch soutÄ?Şích nebo zĂĄvodech. V jejich prĹŻbÄ?hu mĂĄ moĹžnost pĹŻsobit vĂ˝chovnÄ? nejen na zĂĄvodnĂ­ky, ale i na divĂĄky. Jeho povinnosti a prĂĄva vyplĂ˝vajĂ­ z technickĂ˝ch ustanovenĂ­ Pravidel atletiky. VĂ˝kon rozhodÄ?Ă­ho pĹ?i zĂĄvodech je provÄ?rkou pĹ?Ă­pravy sportovce a souÄ?asnÄ? i prĂĄce trenĂŠra. SvĂ˝m nekvalitnĂ­m rozhodovĂĄnĂ­m mĹŻĹže rozhodÄ?Ă­ negativnĂŠ ovlivnit prĹŻbÄ?h zĂĄvodĹŻ nebo je zcela znehodnotit.
  MusĂ­ bĂ˝t Ä?estnĂ˝ a nestrannĂ˝. PĹ?i vĂ˝konu svĂŠ funkce jednĂĄ vÄ?cnÄ? a bez okĂĄzalĂ˝ch gest. Z jeho chovĂĄnĂ­ vyzaĹ?uje klid a ĂşÄ?ast. NepouŞívĂĄ hrubĂ˝ch vĂ˝razĹŻ, nepokĹ?ikuje ani na zĂĄvodnĂ­ky, ani na divĂĄky. Rozhoduje rychle a bez chyb. UmĂ­ se ovlĂĄdat i ve vypjatĂ˝ch situacĂ­ch soutÄ?Ĺže. OdbornĂŠ znalosti rozhodÄ?Ă­ho z oblasti atletiky a jeho osobnĂ­ pĹ?Ă­klad pĹ?i praktickĂŠm rozhodovĂĄnĂ­ pĹ?ispĂ­vajĂ­ k vĂ˝chovÄ? zĂĄvodnĂ­kĹŻ. RozhodÄ?Ă­ pomĂĄhĂĄ atletĹŻm zaÄ?ĂĄteÄ?nĂ­kĹŻm tĂ­m, Ĺže jim pĹ?edem pĹ?ipomene dĹŻleĹžitĂĄ pravidla. Na zaÄ?ĂĄtku soutÄ?Ĺže pĹ?Ă­padnÄ? toleruje jejich nedokonalou znalost a pochybenĂ­ vysvÄ?tlĂ­ a opravĂ­. U zaÄ?ĂĄteÄ?nĂ­kĹŻ rozliĹĄuje ĂşmyslnĂŠ a neĂşmyslnĂŠ poruĹĄenĂ­ pravidel. U zkuĹĄenĂ˝ch zĂĄvodnĂ­kĹŻ ale prohĹ?eĹĄky proti pravidlĹŻm netoleruje. Tam, kde je to moĹžnĂŠ, spolupracuje s trenĂŠrem.

 6. VÄ?era jsme obdrĹželi 13 ks pravidel,DĂĄĹĄa vĂĄm je v ĂşterĂ˝ pĹ?edĂĄ ,aby jste se mohli Ĺ?ĂĄdnÄ? pĹ?ipravit.JĂĄ nabĂ­zĂ­m konzultace,tĹ?eba jiĹž ve Ä?tvrtek,nebo pĂĄtek PN

 7. doplĹ?uji na ĹĄkolenĂ­ R 3
  Eva BenkovĂĄ 905209 F.HrubĂ­na 8 728515050
  Irena DvoĹ?ĂĄkovĂĄ 905526 N.FrĂ˝da 2 606262648
  DĂ­k PN

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *