Ĺ kolení rozhodÄ?ích

Zájemci o školení­ nebo seminář rozhodÄ?í­ch 2. a 3. tří­dy, přihlašte se nejpozdÄ?ji do 20.2.2008 na mou adresu (připomí­nám, že platnost průkazu je 5 let a po té je třeba absolvovat seminář).
Ĺ˝ádám oddí­ly, aby na tuto skuteÄ?nost své rozhodÄ?í­ upozornily a využily této možnosti před nadcházejí­ci sezonou. Předpokládaný termí­n školení­ ?? 12.4.2008 ??. Mí­sto a datum bude upřesnÄ?no dle zájmu a možností­. Zájemci, do přihlášky uveÄ?te jméno, adresu, pokud je to možné, svou mailovou adresu a telefon. Také prosí­m uveÄ?te, zda máte Ä?i budete potřebovat pravidla.

Za komisi rozhodÄ?í­ch

Ludví­k Vacek
(kontakt je v pří­loze)


Ĺ kolení­ rozhodÄ?í­ch


3 comments

  1. ĂşÄ?ast KaletovĂĄ Jitka,TycovĂĄ Dagmar, BaronovĂĄ Lenka,ZĂĄhorkovĂĄ Jana,SouÄ?kovĂĄ Katka

    ev.Kubelka Vojta,BenkovĂĄ Eva,DvoĹ?ĂĄkovĂĄ Irena

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *