A nyní k orientaÄ?ním závodům

mĹŻže to zají­mat i atlety:
OrientaÄ?ní­ běh
Při orientaÄ?ní­m běhu je třeba vyhledat a proběhnout stanovený poÄ?et kontrolní­ch stanovišť rozmí­stÄ?ných v Ä?lenitém terénu, a to v co nejkratší­m Ä?ase a v daném pořadí­. Pomocní­ky na trati jsou pouze mapa, buzola, rychlé nohy a dobrá orientaÄ?ní­
schopnost. A praktické zkušenosti jako je napří­klad znalost mapové symboliky (bí­lá barva oznaÄ?uje snadno prostupný les, zelená les hustý nebo křoví­, žlutá pole, louky a paseky, hnÄ?dá s vrstevnicemi urÄ?ují­cí­mi ekvidistanci tj. převýšení­, modrá vodu apod.), popří­padÄ? symboliky znaÄ?ek, které charakterizují­ umí­stÄ?ní­ kontrolní­ch stanovišť. Na kontrolní­ch mí­stech, oznaÄ?ených bí­loÄ?ervenými „lampiony“ s kíłdovým Ä?í­slem, si musí­ každý závodní­k speciální­mi kleštiÄ?kami oznaÄ?it svĹŻj prĹŻchod do startovní­ho prĹŻkazu (nebo elektronicky do magnetického Ä?ipu).
Ĺ vindlovat se nedá, stejnÄ? tak jako se nedá běh „uspÄ?chat“. V každém okamžiku by mÄ?l závodní­k přesnÄ? vÄ?dÄ?t, kde právÄ? je, kde najde další­ kontrolu, zda je výhodnÄ?jší­ bÄ?žet pří­mo nebo zvolit schĹŻdnÄ?jší­ okliku, jaké ho Ä?eká stoupání­, kolik mu ještÄ? zbývá do cí­le …


Výuková mapa


2 comments

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *