Jak si možná pamětní­ci pamatují­, současné internetové stránky našeho oddí­lu v nynější­ podobě běží­ od září­ 2006. Jsou ovšem následovnicemi starší­ch stránek, které Petr Urban spustil 1. dubna 2002. Na nich byla také publikována řada pří­spěvků, které se vám postupně pokusí­me zpří­stupnit na této stránce archí­vů.
Jak vypadaly naše předchozí stránky v roce 2008 můžete vidět zde
A ty úplně první se z šerého dávnověku kolem roku 2002 vynořují tady.
Přejeme pěkné vzpomí­nání­….