Loading images...
Stupně vítězů
Nejlepší umístění našich závodníků v poslední době

Lucie Blažková, 3. místo
22.02.2020, 60 m: 9,19 s
Lucie Blažková, 1. místo
22.02.2020, dálka: 4,04 m
Jan Kubák, 3. místo
22.02.2020, 60 m: 9,39 s
Jan Kubák, 3. místo
22.02.2020, dálka: 3,82 m
Lukáš Vacek, 1. místo
07.02.2020, 60 m: 7,54 s
David Czepiec, 1. místo
07.02.2020, 60 m př.: 9,23 s
Tomáš Buchal, 2. místo
07.02.2020, 60 m: 7,58 s
David Czepiec, 3. místo
07.02.2020, 60 m: 7,61 s
Barbora Brcková, 1. místo
07.02.2020, 60 m př.: 10,47 s
Lukáš Vacek, 2. místo
07.02.2020, 60 m př.: 9,59 s
Lucie Blažková, 1. místo
07.02.2020, 60 m: 8,80 s
Tína Stejskalová, 1. místo
07.02.2020, 60 m: 8,90 s
Marek Kuna, 3. místo
07.02.2020, 60 m př.: 9,83 s
Tomáš Buchal, 1. místo
07.02.2020, výška: 1,64 m
David Czepiec, 1. místo
07.02.2020, dálka: 5,57 m
Marek Kuna, 2. místo
07.02.2020, výška: 1,62 m
Tomáš Buchal, 2. místo
07.02.2020, dálka: 5,46 m
Zdeňka Herdová, 2. místo
07.02.2020, 60 m: 9,43 s
Jakub Pfeferle, 3. místo
07.02.2020, výška: 1,59 m
Lukáš Vacek, 3. místo
07.02.2020, dálka: 5,34 m
Nejčtenější
Archív
Fotografie z našich akcí
IMG_4882IMG_0835IMG_6330IMG_6425
Jaké bude počasí
Počasí České Budějovice - Slunečno.cz
Náš oddíl podporují

Statutární město
České BudějoviceGIVT.CZ

_

Sobota, 25. 01. 2020
10:0016:45

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl SK Čtyři Dvory Č. Budějovice

Datum

25.01.2020

Místo

Praha – Strahov

Vedoucí činovníci

Technický delegát Bohuslava Váňová (ženské složky) bohumohu@seznam.cz
Technický delegát Václav Tipka (mužské složky) vaclav.tipka@seznam.cz
Ředitel závodu Novák Pavel
Hlavní rozhodčí Ing. Martin Tipka
Časomíru zajišťuje Atletika Písek
Výsledky zpracoval Ladislav Kučera 602840048 lada.kucera@a4dvory.cz

Startují

ročníky 1930 – 2002
ročníky 2001 – 2002
ročníky 2003 – 2006
ročníky 1930 – 2002
ročníky 2003 – 2006

Startují pouze registrovaní závodníci z oddílů/klubů JčKAS a mimo soutěž z oddílů/klubů ČAS. Oddíly vybaví své závodníky oddílovými dresy, popř. jednotným tričkem.

V kategorii mužů (včetně juniorů) a žen (včetně juniorek) atleti a atletky ročníku 2002 a starší; v kategorii juniorů (samostatné disciplíny) atleti ročníků 2001 a 2002; v kategorii dorostenců a dorostenek atleti ročníků 2003 a 2004.

Starší žactvo (pouze závodníci Jihočeského kraje ročníků 2005, 2006) na základě mimořádných výkonů může startovat v kategorii dorostu (jejich start musí být odsouhlasen TD); start mladšího žactva (2007 a mladší) není povolen.

Přihlášeným závodníkům z jiných krajů (pouze ročníky 2004 a starší, start žactva není povolen) a vybraným TD bude po zaplacení startovného (100 Kč za disciplínu) povolen start bez nároku na postup do finále (pokud v něm nezůstane volné místo) a bez nároku na zisk medaile.
Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají oddíly.

Omezení startu

Dorost a žactvo může startovat nejvýše ve třech disciplinách a štafetě, junioři, juniorky a starší bez omezení.

Dorost a žactvo (2003 – 2006) může startovat pouze v jednom běhu na 800 m a delším, junioři a juniorky (2001, 2002) pouze v jednom běhu na 1500 m a delším.

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Junioři 60 m př., koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4×200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4×200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

Základní výšky, vzdálenost odrazového břevna

výška: muži 151 cm, ženy 136 cm, dorostenci 146 cm, dorostenky 131 cm

tyč: muži 260 cm, ženy 220 cm dorostenci 240 cm, dorostenky 200 cm

trojskok: muži 11,0 m, ženy 9,0 m, dorostenci 11,0 m, dorostenky 9,0 m

Rozsah závodů (disciplín mistrovství)
Muži (včetně juniorů): 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (7,26 kg), 4×200 m (včetně dorostenců).
Junioři (samostatně): 60 m př., koule (6 kg).
Dorostenci (samostatně): 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (5 kg).
Ženy (včetně juniorek): 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, l500 m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (4 kg), 4×200 m (včetně dorostenek).
Dorostenky (samostatně): 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (3 kg).

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:

Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr dálka NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 8:45 hodin, oddíly do 9:30 hodin odhlásí nepřítomné přihlášené závodníky, dodatečné přihlášky nejsou povoleny.

Startovné

50,- Kč za každou disciplínu (včetně štafety) pro závodníky JčKAS, (100,- Kč za každou disciplínu pro závodníky z jiných krajů); startovné musí být zaplaceno před zahájením závodů a to celkově vždy za celý oddíl (počet startů stanoven po odhlášení nepřítomných závodníků).

Při nenastoupení závodníka k disciplíně se startovné nevrací a propadá ve prospěch JčKAS.

Přihlášky

Přihlášky (bez štafet) pouze přes AK na webové stránce ČAS nejpozději do čtvrtka 23. 1. 2020 do 20:00 hod. Na jinou formu přihlášek nebude pořadatel brát zřetel.
Přihlašovat pouze na vypsané disciplíny v jednotlivých kategoriích (tzn. juniorky ve všech disciplínách za ženy; juniory kromě koule a překážek ve všech ostatních disciplínách za muže; žáky a žákyně ve všech disciplínách za dorostence a dorostenky).
Závodníci z jiných krajů uvedou do přihlášky MS.
Dle zaslaných přihlášek provedou techničtí delegáti případné omezení počtu startujících v jednotlivých disciplínách (při výběru budou budou upřednostněni atleti z Jihočeského kraje); seznam nevybraných závodníků bude zveřejněn na www.jckas.cz a www.atletika.cz nejpozději v pátek 24. ledna 2020.
Pokud pro malý počet přihlášených závodníků by odpadly rozběhy (60 m), uskuteční se finále v plánovaném čase rozběhů.

Svolavatelna

Prezentace

Prezentace nejpozději 10 minut před disciplínou – v bězích u startéra, v technických disciplínách u vrchníka

Šatny

Budou zajištěny v objektu pouze pro převlékání, za odložené věci pořadatel  NERUČÍ.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v hale.

Nasazení závodníků a závodnic do jednotlivých běhů (včetně drah), postupový klíč do finále (60 m), startovní pořadí v soutěžích v poli a  zvyšování ve výšce a tyči určují techničtí delegáti.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Tituly a odměny:

Ve vypsaných disciplínách závodnice a závodníci z jihočeských oddílů na prvním až třetím obdrží medaili, podmínkou udělení medailí v disciplíně je nastoupení ke startu alespoň 3 závodníků resp. závodnic ze 2 různých oddílů Jihočeského kraje (závodníci z jiných krajů startují bez nároku na zisk medaile).

V disciplínách dorostenců a dorostenek při startu pouze jednoho nebo dvou závodníků bude společné vyhodnocení v rámci kategorie mužů resp. žen.

Vyhlašování výsledků bude probíhat v blocích během závodů

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v hale, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

sobota, 25.1.2020

Čas Disciplíny
10:00 60 m Ž Rozběh 60 m Dky Rozběh tyč M Finále tyč Dci Finále dálka Dci Finále koule 4kg Ž Finále
10:30 60 m M Rozběh 60 m Dci Rozběh
11:00 60 m př. Dky Finále koule 3kg Dky Finále
11:10 60 m př. Ž Finále dálka M Finále
11:20 60 m př. Dci Finále
11:30 60 m př. Jři Finále
11:40 60 m př. M Finále
11:50 60 m Dky Finále
11:55 60 m Ž Finále
12:00 60 m Dci Finále koule 5kg Dci Finále
12:05 60 m M Finále
12:20 výška M Finále výška Dci Finále dálka Ž Finále
12:35 800 m Ž Finále 800 m Dky Finále
12:45 800 m M Finále 800 m Dci Finále
13:00 3000 m Ž Finále 3000 m Dky Finále tyč Ž Finále tyč Dky Finále koule 7,26kg M Finále
13:20 3000 m Dci Finále dálka Dky Finále
13:35 3000 m M Finále
14:00 400 m Ž Finále 400 m Dky Finále koule 6kg Jři Finále
14:10 výška Ž Finále výška Dky Finále
14:20 400 m M Finále 400 m Dci Finále
14:30 trojskok M Finále trojskok Dci Finále
14:40 1500 m Ž Finále 1500 m Dky Finále
14:50 1500 m M Finále 1500 m Dci Finále
15:10 200 m Ž Finále 200 m Dky Finále
15:20 trojskok Ž Finále trojskok Dky Finále
15:45 200 m M Finále 200 m Dci Finále
16:20 4×200 m Ž Finále
16:35 4×200 m M Finále

Další informace

Upozornění

Pořadatel si vyhrazuje právo drobných úprav časového pořadu dle počtu přihlášených. O těchto změnách budete informováni jak hlasatelem, tak opraveným časovým pořadem na vývěsní tabuli.

Napište komentář

Dnes je
Úterý, 25. února 2020
Hledání
Zprávičky
Poslední zprávička
před 2 dny, 15 hodiny
 
 • Petr : Nakonec pěkné výkony, osobáky a konečné 4.místo Lucky Blažků v jednotlivcích a 3.místo starší přípravky v družstvech
 • Petr : Ahoj, přihlašuji Terku Čečkovou a Lukáše Blechu. Pokud bude 4-členné družstvo, tak Lucka, Honza, Terka a Lukáš
 • Pavel N : Středa 19.2.je trénink jen v atl.hale ZŠ ON, 16-18hod.Pak už v SH Stromovka není,volejbal s TV.
 • Pavel N : V pondělí 17.2. trénink v atl.hale ZŠ ON, a je 16-18hod.V 18.15 Sportovka pak na schody a od 19:00 do koridoru vede Michal
 • Pavel N : Česká výprava v Itálii ale i tentokrát slaví zlato, o které se mezi juniorkami na klasické pětce postarala Barbora Havlíčková.
 • Pavel N : Pěkné a zasloužené prázdniny a na pravidelný trénink zase 17.února!
 • Pavel : Skvěle běžel 800m (2:06.46 - OR) na přeborech Prahy D. Gribbin a řekl si o nominaci na MČR!!
 • Pavel N : Titul mistrů republiky si v posledním závodě distanci klasickou technikou odváží i Barbora Havlíčková,
 • Pavel N : MČR v juniorech zazářili Tomáš Lukeš s Barborou Havlíčkovou.
 • eLBa : Dnes po tréninku se našel mobilní telefon. Bližší info u mě.
 • Pavel N : Trénink v pátek 31.1.bude,ale jen 17-19 atl.hala ZŠ ON
 • Pavel N : Připomínám bus do Prahy v 6.00 z Horákové
 • Pavel N : Trénink v pátek 24.1.od 16.00 tělocvična ZŠ ON a pak 17-19 atl.hala ZŠ ON,vede eLBa
 • Pavel N : Zimní ODM,paradní slunečná,v TV přenosu i Eva,Vendy,Marie( 20),jen Vojtu jsem nezahlédl.
 • Pavel N : Středa 22.1. trénink v atl.hale ZŠ ON, 16-18hod.Pak je i od 18.00 v SH Stromovka.
 • Frbu6@seznam.cz : Atlet roku v kategorii připravka a ml.žáci i celkové nodování i hodnocení velmi dobrá fraška!!!
 • Pavel N : V pondělí 20.1. trénink v atl.hale ZŠ ON, a je 16-18hod.V 18.15 Sportovka pak na schody a od 19:00 do koridoru vede Michal
 • Pavel : Výborné výkony zaznamenali v Praze T. Brcko, 3000 m - 10 :26, D. Pikl, 3000m - 10:26, V. Piklová, 3000 m - 11 :09, T. Buchal, 60 m - 7.61 a L. Baronová, koule- 10.46 m
 • Pavel N : Dnes bylo vyhlášení atleta JčKAS a v ml. žactvu zvítězil Marek Kuna, gratulujeme
 • Láďa Kučera : Pokud by někdo z žactva potřeboval půjčit tretry na sobotní závody, ať se ozve Dáše (tel. 604 237 989) do pátku nejpozději do 13:00 a ona je doveze do Prahy
 • Pavel : v pátek 16.1. si starší přípravka může zasportovat v atl. koridoru ŽŠ ON od 17 hod.
 • Pavel N : David Czepiec v Ostravě,60mpř 9.24,koule 9,48
 • Pavel N : V pondělí 13.1. trénink v atl.tunelu ZŠ ON, a je 16-18hod.V 18.15 Sportovka pak na schody a od 19:00 do koridoru vede eLBa.
 • Pavel N : Středa 8.1. trénink v atl.hale ZŠ ON, 16-18hod.Pak je i od 18.00 v SH Stromovka.
 • Pavel N : V pondělí 6.1. trénink v atl.tunelu ZŠ ON, a je 16-18hod.V 18.15 Sportovka pak na schody a od 19:00 do koridoru.
 • Žížala : Kia ora, pokud budu vše stíhat, stavím se moc ráda ve středu na tréninku, papa. Žíža
 • Pavel N : Přejeme všem krásné a poklidné Vánoce! A na Tři krále atletíme dále!
 • eLBa : " Hromadu dárků co srdce pohladí. Rodinu,přátele co nikdy nezradí. K bohatství krůček ke štěstí krok, nádherné Vánoce a celý nový rok 2020." Vám všem z celého srdce přeje + Lenka Baronová
 • Pavel N : Trénink v pátek 20.12.od 16hod.tělocvična ZŠ ON a pak od 17-19hod.atl.hal a ZŠ ON
 • Pavel N : Středa 18.12. trénink v atl.hale ZŠ ON, 16-18hod.Pak je i od 18.00 v SH Stromovka.
 • Pavel N : V pondělí 16.12. trénink v atl.hale ZŠ ON, 16-18hod.Následn ě od 18.30 v SH Stromovka.
 • Pavel N : V pondělí 9.12. trénink v atl.tunelu ZŠ ON, a je 16-18hod.Následn ě od 18.30 v SH Stromovka.
 • Pavel N : Kdo postrádá šedé boty Kalenji?Včera v ON.
 • Pavel N : Trénink v pátek 6.12.od 17 do 19hod.atl.hala ZŠ O. Nedbala
 • Pavel N : Trénink v pátek 29.11.od 16hod.tělocvična ZŠ ON a pak od 17-19hod.koridor ZŠ ON.
+ -
Termínovka
Leden 2020
P Ú S Č P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC
Počet návštěvníků
 • 353331Celkem:
 • 2008Za měsíc:
 • 675Za týden:
 • 98Včera:
 • 19Dnes:
 • 0Online:
Přihlášení