Loading images...
Stupně vítězů
Nejlepší umístění našich závodníků v poslední době

David Czepiec, 2. místo
06.07.2020, 1500 m: 5:03,74 min
David Czepiec, 2. místo
06.07.2020, 100 m: 11,95 s
David Czepiec, 3. místo
06.07.2020, desetiboj: 4743 m
David Czepiec, 3. místo
06.07.2020, 110 m př.: 15,95 s
Veronika Piklová, 1. místo
05.07.2020, 1500 m: 5:04,24 min
Alena Kvasničková, 1. místo
05.07.2020, koule 4kg: 10,83 m
Jan Kubák, 1. místo
28.06.2020, 50 m př.: 9,29 s
Tereza Čečková, 2. místo
28.06.2020, 50 m př.: 9,74 s
Lucie Blažková, 2. místo
28.06.2020, dálka: 3,99 m
Lucie Blažková, 3. místo
28.06.2020, 150 m: 23,23 s
Alena Kvasničková, 1. místo
27.06.2020, koule 4kg: 11,57 m
Alena Kvasničková, 2. místo
27.06.2020, kladivo 4kg: 26,64 m
Daniel Gribbin, 2. místo
27.06.2020, 800 m: 2:07,95 min
David Czepiec, 3. místo
27.06.2020, dálka: 5,92 m
David Pikl, 3. místo
27.06.2020, 2000 m př.: 7:32,96 min
David Czepiec, 3. místo
27.06.2020, tyč: 2,80 m
Jan Stejskal, 3. místo
27.06.2020, oštěp 700g: 44,10 m
Lukáš Vacek, 1. místo
20.06.2020, 60 m: 7,46 s
Lukáš Vacek, 2. místo
20.06.2020, 60 m: 7,47 s
Lukáš Vacek, 1. místo
20.06.2020, 150 m: 17,66 s
Nejčtenější
Archív
Fotografie z našich akcí
IMG_8113IMG_3057IMG_2273IMG_4303
Jaké bude počasí
Počasí České Budějovice - Slunečno.cz
Náš oddíl podporují

Statutární město
České BudějoviceGIVT.CZ

_

Sobota, 25. 01. 2020
10:0016:45

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl SK Čtyři Dvory Č. Budějovice

Datum

25.01.2020

Místo

Praha – Strahov

Vedoucí činovníci

Technický delegát Bohuslava Váňová (ženské složky) bohumohu@seznam.cz
Technický delegát Václav Tipka (mužské složky) vaclav.tipka@seznam.cz
Ředitel závodu Novák Pavel
Hlavní rozhodčí Ing. Martin Tipka
Časomíru zajišťuje Atletika Písek
Výsledky zpracoval Ladislav Kučera 602840048 lada.kucera@a4dvory.cz

Startují

ročníky 1930 – 2002
ročníky 2001 – 2002
ročníky 2003 – 2006
ročníky 1930 – 2002
ročníky 2003 – 2006

Startují pouze registrovaní závodníci z oddílů/klubů JčKAS a mimo soutěž z oddílů/klubů ČAS. Oddíly vybaví své závodníky oddílovými dresy, popř. jednotným tričkem.

V kategorii mužů (včetně juniorů) a žen (včetně juniorek) atleti a atletky ročníku 2002 a starší; v kategorii juniorů (samostatné disciplíny) atleti ročníků 2001 a 2002; v kategorii dorostenců a dorostenek atleti ročníků 2003 a 2004.

Starší žactvo (pouze závodníci Jihočeského kraje ročníků 2005, 2006) na základě mimořádných výkonů může startovat v kategorii dorostu (jejich start musí být odsouhlasen TD); start mladšího žactva (2007 a mladší) není povolen.

Přihlášeným závodníkům z jiných krajů (pouze ročníky 2004 a starší, start žactva není povolen) a vybraným TD bude po zaplacení startovného (100 Kč za disciplínu) povolen start bez nároku na postup do finále (pokud v něm nezůstane volné místo) a bez nároku na zisk medaile.
Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají oddíly.

Omezení startu

Dorost a žactvo může startovat nejvýše ve třech disciplinách a štafetě, junioři, juniorky a starší bez omezení.

Dorost a žactvo (2003 – 2006) může startovat pouze v jednom běhu na 800 m a delším, junioři a juniorky (2001, 2002) pouze v jednom běhu na 1500 m a delším.

Soutěže

Dorostenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg
Dorostenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg
Junioři 60 m př., koule 6kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4×200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., 4×200 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg

Technická ustanovení

Základní výšky, vzdálenost odrazového břevna

výška: muži 151 cm, ženy 136 cm, dorostenci 146 cm, dorostenky 131 cm

tyč: muži 260 cm, ženy 220 cm dorostenci 240 cm, dorostenky 200 cm

trojskok: muži 11,0 m, ženy 9,0 m, dorostenci 11,0 m, dorostenky 9,0 m

Rozsah závodů (disciplín mistrovství)
Muži (včetně juniorů): 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (7,26 kg), 4×200 m (včetně dorostenců).
Junioři (samostatně): 60 m př., koule (6 kg).
Dorostenci (samostatně): 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (5 kg).
Ženy (včetně juniorek): 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, l500 m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (4 kg), 4×200 m (včetně dorostenek).
Dorostenky (samostatně): 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m př., dálka, trojskok, výška, tyč, koule (3 kg).

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:

Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr dálka NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 8:45 hodin, oddíly do 9:30 hodin odhlásí nepřítomné přihlášené závodníky, dodatečné přihlášky nejsou povoleny.

Startovné

50,- Kč za každou disciplínu (včetně štafety) pro závodníky JčKAS, (100,- Kč za každou disciplínu pro závodníky z jiných krajů); startovné musí být zaplaceno před zahájením závodů a to celkově vždy za celý oddíl (počet startů stanoven po odhlášení nepřítomných závodníků).

Při nenastoupení závodníka k disciplíně se startovné nevrací a propadá ve prospěch JčKAS.

Přihlášky

Přihlášky (bez štafet) pouze přes AK na webové stránce ČAS nejpozději do čtvrtka 23. 1. 2020 do 20:00 hod. Na jinou formu přihlášek nebude pořadatel brát zřetel.
Přihlašovat pouze na vypsané disciplíny v jednotlivých kategoriích (tzn. juniorky ve všech disciplínách za ženy; juniory kromě koule a překážek ve všech ostatních disciplínách za muže; žáky a žákyně ve všech disciplínách za dorostence a dorostenky).
Závodníci z jiných krajů uvedou do přihlášky MS.
Dle zaslaných přihlášek provedou techničtí delegáti případné omezení počtu startujících v jednotlivých disciplínách (při výběru budou budou upřednostněni atleti z Jihočeského kraje); seznam nevybraných závodníků bude zveřejněn na www.jckas.cz a www.atletika.cz nejpozději v pátek 24. ledna 2020.
Pokud pro malý počet přihlášených závodníků by odpadly rozběhy (60 m), uskuteční se finále v plánovaném čase rozběhů.

Svolavatelna

Prezentace

Prezentace nejpozději 10 minut před disciplínou – v bězích u startéra, v technických disciplínách u vrchníka

Šatny

Budou zajištěny v objektu pouze pro převlékání, za odložené věci pořadatel  NERUČÍ.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v hale.

Nasazení závodníků a závodnic do jednotlivých běhů (včetně drah), postupový klíč do finále (60 m), startovní pořadí v soutěžích v poli a  zvyšování ve výšce a tyči určují techničtí delegáti.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Tituly a odměny:

Ve vypsaných disciplínách závodnice a závodníci z jihočeských oddílů na prvním až třetím obdrží medaili, podmínkou udělení medailí v disciplíně je nastoupení ke startu alespoň 3 závodníků resp. závodnic ze 2 různých oddílů Jihočeského kraje (závodníci z jiných krajů startují bez nároku na zisk medaile).

V disciplínách dorostenců a dorostenek při startu pouze jednoho nebo dvou závodníků bude společné vyhodnocení v rámci kategorie mužů resp. žen.

Vyhlašování výsledků bude probíhat v blocích během závodů

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v hale, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

sobota, 25.1.2020

Čas Disciplíny
10:00 60 m Ž Rozběh 60 m Dky Rozběh tyč M Finále tyč Dci Finále dálka Dci Finále koule 4kg Ž Finále
10:30 60 m M Rozběh 60 m Dci Rozběh
11:00 60 m př. Dky Finále koule 3kg Dky Finále
11:10 60 m př. Ž Finále dálka M Finále
11:20 60 m př. Dci Finále
11:30 60 m př. Jři Finále
11:40 60 m př. M Finále
11:50 60 m Dky Finále
11:55 60 m Ž Finále
12:00 60 m Dci Finále koule 5kg Dci Finále
12:05 60 m M Finále
12:20 výška M Finále výška Dci Finále dálka Ž Finále
12:35 800 m Ž Finále 800 m Dky Finále
12:45 800 m M Finále 800 m Dci Finále
13:00 3000 m Ž Finále 3000 m Dky Finále tyč Ž Finále tyč Dky Finále koule 7,26kg M Finále
13:20 3000 m Dci Finále dálka Dky Finále
13:35 3000 m M Finále
14:00 400 m Ž Finále 400 m Dky Finále koule 6kg Jři Finále
14:10 výška Ž Finále výška Dky Finále
14:20 400 m M Finále 400 m Dci Finále
14:30 trojskok M Finále trojskok Dci Finále
14:40 1500 m Ž Finále 1500 m Dky Finále
14:50 1500 m M Finále 1500 m Dci Finále
15:10 200 m Ž Finále 200 m Dky Finále
15:20 trojskok Ž Finále trojskok Dky Finále
15:45 200 m M Finále 200 m Dci Finále
16:20 4×200 m Ž Finále
16:35 4×200 m M Finále

Další informace

Upozornění

Pořadatel si vyhrazuje právo drobných úprav časového pořadu dle počtu přihlášených. O těchto změnách budete informováni jak hlasatelem, tak opraveným časovým pořadem na vývěsní tabuli.

Napište komentář

Dnes je
Sobota, 11. července 2020

Svátek slaví

 • Olga Balounová
Hledání
Zprávičky
Poslední zprávička
před 1 týden, 2 dny
 
 • Michal Rybák : DNES-STŘEDA 1.7.2020 trénink překážek + tyčky/výšky od 18:00. Poslední trénink v červenci a před vícebojem 5.-6.7. v NVCEL.
 • Pavel : Tento týden je potřeba vytrhat trávu okolo obrubníků. Od 29.6. bude na 2 až 3 týdny uzavřený celý stadion (včetně sektorů) z důvodu opravy dráhy.
 • Michal Rybák : V úterý 23.6. od 15:30 bude trénink tyčky. Na konci oštěp/míček, primárně pro vícebojaře-příprava na 5.-6.7.
 • Pavel N : Výborná strategie Michala a tak 2x stříbro ve štafetách.Na oslavu byla výborná pizza.
 • Pavel N : Dnes v sobotu 20.6. je KP žactva na Sokole ČB, držím palce a snad se vyčasí jako v NV.
 • Pavel N : Trenink dnes na stadionu, vede Lenka. Šatna nově buňka za cílem!
 • Pavel N : Veliké poděkování patří i Michalovi,ale i těm kteří pomohli v bitvě o koridor ON.
 • Michal Rybák : Velká gratulace Lukášovi Vacků - při KPD 14.6. překonal 2 žákovské oddílové rekordy: 100m 11,78s/aktuálně 4. v ČR a dálka 640cm/aktuálně 1. v ČR!
 • Pavel N : Neděle 14.6. odjezd do NVčelnice 7.30 z Horákové
 • Láďa Kučera : Připojuji se k blahopřání velkému šéfovi s velikými díky za vše, co pro oddíl dělá
 • Dáša : K dnešním narozeninám přeji našemu velkému šéfovi hlavně hodně zdraví a stále energii a optimismus pro naše závodníky.
 • Michal Rybák : Ve čtvrtek 11.6. od 15:00 bude ještě poslední trénink před 1.kolem KPD mladšího žactva! Zaměříme se ještě na techniku překážek, hody a snad počasí dovolí i výšku.
 • Pavel N : Dar z nebe a smůla z pekla,aneb nová klec je už na 4Dv.
 • Pavel N : Připomínám,že v sobotu 13.6.2020pořádám e KPD ml.žactva.
 • Pavel N : Pro jistotu přípomínám,že trenink není,ale budou od 16.15 závody!
 • Michal Rybák : Na mejlech máte rozpis sportovních prohlídek 2. až 4.6.2020. Díky za spolupráci a účast.
 • Pavel N : Vážení,počasí velmi nejisté a tak domluvená i suchá varianta koridor v O.Nedbala,boty na přezutí!!.Sraz na stadionu.
 • Pavel N : Po dohodě budeme pokračovat s treninkem i v pátek od 16h.
 • Pavel N : Zítra středa 20.5.2020,trenin k od 16h,vede Pavel a Káča.
 • Michal Rybák : Trénink v pátek 15.5.2020 musíme zrušit - Pavel N. je mimo, já jsem nakonec ještě v práci...pokud si půjde někdo zaběhat pak můžete dokončit sprinterskou pyramidu 3x60m/90%, 2x80m/80%, 1x100m/75%, 2x80m/80%, 2x60m/90%...přej i všem krásný víkend a v pondělí ahoj!
 • Michal Rybák : v pondělí 11.5. a úterý 12.5. jde první dvanáctka na sportovní prohlídky-instrukce a časy v mejlu...
 • Pavel N : vede Michal a Pavel
 • Pavel N : Středa 6.5.2020 je trénink od 16.00,
 • Pavel N : Připomínám,dnes je trénink od 16.00.původně plánovaná brigáda nebude,jen pár min na položení dvou sloupů z nové klece!
 • Pavel N : Další trénink na stadionu až v pondělí od 16h
 • Michal Rybák : Máme termíny druhého bloku sportovních prohlídek: 2.-4.6.2020. Prosím o kontrolu mejlu a odpověď od obeslaných atletů.
 • Michal Rybák : Tak se nám pomalu začíná blýskat na lepší časy a nejpozději 1.6.2020 bychom snad mohli mít i první závody! Byť v omezené míře - sledujte facebook 4DVCB a aktualizované "tréninky 4DVCB" zde!
 • Pavel N : A na svateho Jíří vylezají i hadi a štíří
 • Michal Rybák : Od pátku 24.4. nastávají celkem zásadní změny v karanténě s pandemií COVID-19. Po jejich přesné specifikaci vládou vás budeme dále instruovat o praktických dopadech na naše trénování!
 • Michal Rybák : Nové atletické kvízy pro všechny - na pravidla atletiky «odkaz»
 • Pavel N : «odkaz» Halová ročenka 2020 Je tam i nová držitelka krajského rekordu; dálka /měř. od prkna/ 4.04 Blažková Lucie 09 4DVCB 20
 • Pavel N : Určitá možnost je od 8.června,realněj ší je to pozdějiMČR muži ženy asi 8.8.2020,gigant koncem srpna.
 • Michal Rybák : V sobotu 18.4. by měla být videokonference ČAS a předsedů KAS o osudu letošní závodní sezóny - podle ní uvidíme kdy máme šanci poprvé závodit a jak dál trénovat!
 • Pavel N : Právě byl záznam z SP v NMNM i s Bárou Havlíčkovou
 • Michal Rybák : Na první oslovené zaslán termín sportovních prohlídek 11.-12.5.2020. Prosím o kontrolu mejlu a odpověď.
+ -
Termínovka
Leden 2020
P Ú S Č P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC
Počet návštěvníků
 • 362158Celkem:
 • 601Za měsíc:
 • 403Za týden:
 • 39Včera:
 • 8Dnes:
 • 0Online:
Přihlášení