Loading images...
Stupně vítězů
Nejlepší umístění našich závodníků v poslední době

Lukáš Vacek, 2. místo
15.06.2019, 60 m: 7,55 s
Tomáš Havelka, 1. místo
15.06.2019, 800 m: 2:13,64 min
Lukáš Vacek, 1. místo
15.06.2019, dálka: 5,97 m
Jan Stejskal, 1. místo
15.06.2019, oštěp 600g: 41,42 m
Marek Kuna, 3. místo
15.06.2019, dálka: 5,13 m
Veronika Tylová, 3. místo
15.06.2019, oštěp 500g: 24,99 m
Veronika Piklová, 1. místo
15.06.2019, Přespolní běh 5 km: 22:34,8 min
Teodor Brcko, 1. místo
15.06.2019, Přespolní běh 950 m: 2:52,3 min
Lucie Paťhová, 1. místo
15.06.2019, Přespolní běh 600 m: 1:58,2 min
Tereza Čečková, 2. místo
15.06.2019, Přespolní běh 600 m: 1:59,2 min
Barbora Brcková, 3. místo
15.06.2019, 200 m př.: 32,51 s
Boris Brcko, 3. místo
15.06.2019, Přespolní běh 950 m: 3:13,3 min
Barbora Havlíčková, 1. místo
09.06.2019, 1500 m: 4:46,09 min
Kateřina Žohová, 1. místo
09.06.2019, výška: 1,67 m
Lenka Baronová, 3. místo
09.06.2019, koule 4kg: 10,64 m
Lenka Baronová, 3. místo
09.06.2019, kladivo 4kg: 31,65 m
Lenka Baronová, 3. místo
09.06.2019, disk 1kg: 32,18 m
Veronika Piklová, 1. místo
09.06.2019, 3000 m př.: 12:06,56 min
Pavel Suchý, 2. místo
08.06.2019, 800 m: 2:12,50 min
Daniel Gribbin, 3. místo
08.06.2019, 800 m: 2:13,82 min
Nejčtenější
Archív
Fotografie z našich akcí
IMG_1668IMG_3530IMG_8700IMG_9082
Jaké bude počasí
Počasí České Budějovice - Slunečno.cz
Náš oddíl podporují

Statutární město
České BudějoviceGIVT.CZ

_

Sobota, 25. 05. 2019 10:00Neděle, 26. 05. 2019 3:00

Pořadatel Atletika Písek, z.s.
Datum 25.5.2019
Místo Písek (U Papírny 329)
Vedoucí činovníci
Technický delegát Václav Tipka – mužské složky
Technický delegát Bohuslava Váňová – ženské složky
Ředitel závodu Ivan Čuřín predseda@atletikapisek.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Monika Tipková
Lékař Český červený kříž
Časomíru zajišťuje Atletika Písek, z.s. atletika@atletikapisek.cz
Výsledky zpracoval Pavel Průša prusa@atletikapisek.cz
Startují
Muži ročníky 1929 – 1999
Junioři ročníky 2000 – 2001
Dorostenci ročníky 2002 – 2005
Ženy ročníky 1929 – 2001
Juniorky ročníky 2000 – 1999
Dorostenky ročníky 2002 – 2005

Juniorky se přihlašují do kategorie žen!

Na základě mimořádných výkonů může být řídícím pracovníkem povolen start staršího žactva (pouze z Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje). Start mladšího žactva není povolen.
Dorost a žactvo může startovat nejvýše ve třech disciplínách a štafetě, junioři, juniorky a starší bez omezení.
Dorost a žactvo (2002 – 2005) může startovat pouze v jednom běhu na 800 m a delším, junioři a juniorky (2000, 2001) pouze v jednom běhu na 1500 m a delším.
Přihlášeným závodníkům z jiných krajů (pouze ročníky 2003 a starší, start žactva není povolen) a vybraných TD bude po zaplacení startovného povolen start bez nároku na postup do finále (pokud v něm nezůstane volné místo) a bez nároku na zisk medaile.

Soutěže
Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 4×100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 4×100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Junioři 110 m př., koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 4×100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4×100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení
Základní výšky:
Výška: muži – 156 cm, dorostenci – 146 cm, ženy – 141 cm, dorostenky – 136 cm.
Tyč: muži – 260 cm, dorostenci – 260 cm, ženy – 200 cm, dorostenky – 200 cm.
Vzdálenost prkna trojskok: muži, dorostenci – 11 m, ženy, dorostenky – 9 m.

Soutěží se podle pravidel atletiky a Soutěžní řádu 2019 JčKAS.

Závodní kancelář
Závodní kancelář je otevřena v hlavní budově na stadionu od 09:00 hodin. Oddíly nejpozději do 10:00 hodin odhlásí nepřítomné přihlášené závodníky, dodatečné přihlášky nejsou povoleny!!!

Startovné
Startovné činí 50,- Kč za disciplínu u závodníků z Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje; 100,- Kč pro ostatní závodníky „MS“.
Startovné se hradí najednou za celý oddíl před začátkem závodů. Neuhrazené startovné je důvod k nepřipuštění závodníků ke startu.

Přihlášky
Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 13. května do 20:00 hodin 23. května 2019 (čtvrtek).
Na jinou formu přihlášek nebude brán zřetel.

Rozcvičování
Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní
Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v místnosti vedle rozhlasu na hlavní tribuně (proti vchodu do hlavní budovy.

Šatny
Šatny jsou k dispozici v hlavní budově na stadionu. Šatny slouží pouze pro převlečení. Neodkládejte věci do šaten. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky
Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na hlavní tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Jedná se o společný přebor tří krajů, ve vypsaných disciplínách nejlepší tři závodníci, resp. závodnice z těchto krajů obdrží medaili; podmínkou udělení medailí v disciplíně je nastoupení ke startu alespoň 3 závodníků, resp. závodnic ze 2 atletických oddílů těchto krajů. Vyhlašování vítězů bude probíhat během celého dne. Věnujte pozornost rozhlasu.

Protesty
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na hlavní trubuně, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba
Zdravotní službu zajišťuje Český červený kříž. Sídlo je ve společenské místnosti v hlavní budově.

Časový pořad

Čas Disciplíny
10:00 kladivo 5kg Dci Finále kladivo 6kg Jři Finále kladivo 7,26kg M Finále
10:30 110 m př. M Finále tyč Ž Finále tyč Dky Finále dálka M Finále dálka Dci Finále
10:40 110 m př. Jři Finále
10:50 110 m př. Dci Finále
11:00 100 m př. Ž Finále
11:10 100 m př. Dky Finále
11:20 800 m M Běh
11:30 800 m Dci Běh koule 7,26kg M Finále kladivo 3kg Dky Finále kladivo 4kg Ž Finále oštěp 500g Dky Finále oštěp 600g Ž Finále
11:40 800 m Ž Běh
11:50 800 m Dky Běh
12:00 tyč M Finále tyč Dci Finále dálka Dky Finále dálka Ž Finále
12:05 3000 m Dci Finále 3000 m M Finále
12:20 3000 m Ž Finále 3000 m Dky Finále
12:40 100 m M Rozběh
12:50 100 m Dci Rozběh
13:00 100 m Ž Rozběh disk 1,5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále disk 2kg M Finále
13:10 100 m Dky Rozběh
13:25 400 m M Běh
13:30 výška Ž Finále výška Dky Finále
13:35 400 m Dci Běh
13:45 400 m Ž Běh trojskok M Finále trojskok Dci Finále
13:55 400 m Dky Běh
14:10 100 m M Finále
14:15 100 m Dci Finále
14:20 100 m Ž Finále
14:25 100 m Dky Finále
14:30 koule 3kg Dky Finále koule 4kg Ž Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g M Finále
14:40 400 m př. M Běh
14:50 400 m př. Ž Běh
15:00 300 m př. Dky Běh výška M Finále výška Dci Finále trojskok Ž Finále trojskok Dky Finále
15:10 300 m př. Dci Běh
15:20 1500 m M Běh
15:30 1500 m Dci Běh
15:40 1500 m Ž Běh
15:50 1500 m Dky Běh koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále disk 1kg Ž Finále disk 1kg Dky Finále
16:00 200 m M Běh
16:10 200 m Dci Běh
16:20 200 m Ž Běh
16:30 200 m Dky Běh
16:45 4×100 m M Běh
16:50 4×100 m Dci Běh
17:00 4×100 m Ž Běh
17:05 4×100 m Dky Běh

Stravování
Občerstvení je zajištěno v kiosku za protilehlou rovinkou – u hotelu OtavArena.

Parkování
Parkování pro závodníky je na parkovišti před fotbalovými stadiony. Průchod kolem hotelu OtavArena je otevřen.
Parkoviště u hlavní budovy má omezenou kapacitu a bude uzavřeno pouze pro pořadatele a činovníky.

Další informace
Upozorňujeme závodníky přihlášené mimo krajský přebor, aby na webu řádně označili svou přihlášku „MS“.
Pořadatel upozorňuje na možnost případné drobné úpravy navrženého časového pořadu dle počtu přihlášených závodníků.
Začátek závodů dle SŘ zúčastněných krajů v 10:30 hodin, z důvodu všech hodů na hlavním stadionu předsunuto kladivo mužských složek o 30 minut.

Napište komentář

Dnes je
Pondělí, 17. června 2019
Hledání
Zprávičky
Poslední zprávička
před 4 dny, 2 hodiny
 
 • Host_258 : Bude zítra trénink?
 • Láďa Kučera : Připojuji se k blahopřání k narozeninám našemu Pavlovi, ať mu zdraví stále slouží
 • Dáša : Krásné narozeniny našemu Pavlovi, hodně zdravíčka a stále dostatek elánu se s námi zlobit:-).
 • Pavel N : V pondělí na školních závodech Zrna dálka 555, J. Pfeferle výška 155, oba chyběli v sobotu v mužích.
 • Pavel N : Výborná zpráva z ligy v Táboře, naše ženy druhé a po velkém souboji do závěrečných štafet zdolaly Sokol ČB.
 • Pavel N : Přeborníkem Jč. kraje na 5000 m je náš Alois Kuna, gratulujeme.
 • eLBa : Moc vám blahopřeji na dálku k 2. místu na Memoriálu JO. Jste šikovní frajeři!!!
 • Michal Rybák : Velká gratulace Žížale! Super umístění a super výkon!
 • Pavel N : Katka ŽOHOVÁ je 5. na MČR víceboje a 4631 bodů je nyní 5. výkon žen v kraji všech dob.
 • Pavel N : Katka ŽOHOVÁ má na MČR po prvním dnu o 193 bodů více než v NV.
 • Pavel N : Po dohodě bude v pátek 31.5. trénink od 16.15
 • Pavel N : Katka Žohová jede na MČR víceboje Zlín jako 4. v ČR
 • Pavel N : Bára Havlíčková 1. na MČR v běhu do vrchu, fantastický čas, gratulujeme
 • Pavel N : Bára Havlíčková 1. v běhu do vrchu,
 • Pavel N : Bára Havlíčková vyrazila do Bratislavy podpořit české hokejisty na mistrovství světa.I její hlasivky tak pomohly k důležitému vítězství nad Švýcarskem
 • Pavel N : Včerejší prvenství mužů potvrzeno ŘP, dík všem.
 • Láďa S. ml. : Láďo, prosím tě oprav prosím, aby jsem měl moje výsledky u sebe v kartě ne u táty. Děkuji
 • Pavel N : Barča Havlíčková zaběhla včera na 3000m druhý letošní výkon v ženách v ČR
 • Láďa S. ml. : Prosím o opravu Přeboru Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje. Předem děkuji
 • Pavel N : Již 24. května se uskuteční Vyhlášení ankety KRÁL BÍLÉ STOPY. V nominaci na JUNIORA ROKU nechybí ani Barbora Havlíčková!
 • Pavel N : Školní soutěže (Štafetový pohár, Pohár rozhlasu, Středoškolský atletický pohár) najdete pod filtrem Skupina kalendáře
 • Láďa Kučera : Ano, BNK bude jako obvykle poslední sobotu v květnu, 25.5.
 • Host_4091 : Běh na Kluka bude kdy? 25/5/2019?? Děkuji
 • Michal Rybák : Trénink ve středu 8.5. není. Pro zájemce bude trénink ve čtvrtek 9.5. od 16:30.
 • Host_258 : Bude dneska trénink?
 • Pavel N : Dnes pořádal 4Dv OK PR 6.a 7-tříd a za své školy byli i naši atleti Brom,Kuna,Stejsk alová a Tylová.
 • Pavel N : Včera 5. 5. se běžel maratón v Praze a ne startu i běžci z 4Dv 1723. Pavel Stejskal 3:36:41 nový osobák, vylepšení o 18 minut! 5910. Martina Němečková 4:49:01 a je 1085. v ženách a 100. v kategorii žen nad 50 let!
 • Pavel N : Při dnešním ŠP běhali a dobře Čečková, Kubák, Lucie i Verča Blažkovy, B. Brcko a zřejmě i další
 • Pavel N : Malý článeček o našich běžcích a Kateřina Zemanová na fotografii v ČB listech.
 • Pavel N : F. Linduška překonal časem 1:30.46 OR na 25km.
 • Pavel N : Kateřina Zemanová první žena za 1:52.52.Z 4dv ještě Š.Vondrášek 11.za 1:47.00
 • Pavel N : F.Linduška je přeborník Jč.kraje na 25km.Na Hluboké zvítězil Jan Kreisinger.
 • Katka S. : Prosím nevíte už datum letního tábora?
 • Pavel N : Zítra 22.3. je trénink v 17.00 na stadionu, běhy, hody i skok o tyči s Bohoušem.
 • Guest_00135 : Je zítra trénink?
+ -
Termínovka
Květen 2019
P Ú S Č P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC
Počet návštěvníků
 • 318615Celkem:
 • 1351Za měsíc:
 • 611Za týden:
 • 70Včera:
 • 86Dnes:
 • 0Online:
Přihlášení