Loading images...
Stupně vítězů
Nejčtenější
Archív
Fotografie z našich akcí
IMG_1624IMG_8508IMG_0031IMG_6562
Jaké bude počasí
Počasí České Budějovice - Slunečno.cz
Náš oddíl podporují

Statutární město
České BudějoviceGIVT.CZ

_

Sobota, 25. 05. 2019 10:00Neděle, 26. 05. 2019 3:00

Pořadatel Atletika Písek, z.s.
Datum 25.5.2019
Místo Písek (U Papírny 329)
Vedoucí činovníci
Technický delegát Václav Tipka – mužské složky
Technický delegát Bohuslava Váňová – ženské složky
Ředitel závodu Ivan Čuřín predseda@atletikapisek.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Monika Tipková
Lékař Český červený kříž
Časomíru zajišťuje Atletika Písek, z.s. atletika@atletikapisek.cz
Výsledky zpracoval Pavel Průša prusa@atletikapisek.cz
Startují
Muži ročníky 1929 – 1999
Junioři ročníky 2000 – 2001
Dorostenci ročníky 2002 – 2005
Ženy ročníky 1929 – 2001
Juniorky ročníky 2000 – 1999
Dorostenky ročníky 2002 – 2005

Juniorky se přihlašují do kategorie žen!

Na základě mimořádných výkonů může být řídícím pracovníkem povolen start staršího žactva (pouze z Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje). Start mladšího žactva není povolen.
Dorost a žactvo může startovat nejvýše ve třech disciplínách a štafetě, junioři, juniorky a starší bez omezení.
Dorost a žactvo (2002 – 2005) může startovat pouze v jednom běhu na 800 m a delším, junioři a juniorky (2000, 2001) pouze v jednom běhu na 1500 m a delším.
Přihlášeným závodníkům z jiných krajů (pouze ročníky 2003 a starší, start žactva není povolen) a vybraných TD bude po zaplacení startovného povolen start bez nároku na postup do finále (pokud v něm nezůstane volné místo) a bez nároku na zisk medaile.

Soutěže
Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 4×100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 4×100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Junioři 110 m př., koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 4×100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4×100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení
Základní výšky:
Výška: muži – 156 cm, dorostenci – 146 cm, ženy – 141 cm, dorostenky – 136 cm.
Tyč: muži – 260 cm, dorostenci – 260 cm, ženy – 200 cm, dorostenky – 200 cm.
Vzdálenost prkna trojskok: muži, dorostenci – 11 m, ženy, dorostenky – 9 m.

Soutěží se podle pravidel atletiky a Soutěžní řádu 2019 JčKAS.

Závodní kancelář
Závodní kancelář je otevřena v hlavní budově na stadionu od 09:00 hodin. Oddíly nejpozději do 10:00 hodin odhlásí nepřítomné přihlášené závodníky, dodatečné přihlášky nejsou povoleny!!!

Startovné
Startovné činí 50,- Kč za disciplínu u závodníků z Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje; 100,- Kč pro ostatní závodníky „MS“.
Startovné se hradí najednou za celý oddíl před začátkem závodů. Neuhrazené startovné je důvod k nepřipuštění závodníků ke startu.

Přihlášky
Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 13. května do 20:00 hodin 23. května 2019 (čtvrtek).
Na jinou formu přihlášek nebude brán zřetel.

Rozcvičování
Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní
Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v místnosti vedle rozhlasu na hlavní tribuně (proti vchodu do hlavní budovy.

Šatny
Šatny jsou k dispozici v hlavní budově na stadionu. Šatny slouží pouze pro převlečení. Neodkládejte věci do šaten. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky
Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na hlavní tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Jedná se o společný přebor tří krajů, ve vypsaných disciplínách nejlepší tři závodníci, resp. závodnice z těchto krajů obdrží medaili; podmínkou udělení medailí v disciplíně je nastoupení ke startu alespoň 3 závodníků, resp. závodnic ze 2 atletických oddílů těchto krajů. Vyhlašování vítězů bude probíhat během celého dne. Věnujte pozornost rozhlasu.

Protesty
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na hlavní trubuně, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba
Zdravotní službu zajišťuje Český červený kříž. Sídlo je ve společenské místnosti v hlavní budově.

Časový pořad

Čas Disciplíny
10:00 kladivo 5kg Dci Finále kladivo 6kg Jři Finále kladivo 7,26kg M Finále
10:30 110 m př. M Finále tyč Ž Finále tyč Dky Finále dálka M Finále dálka Dci Finále
10:40 110 m př. Jři Finále
10:50 110 m př. Dci Finále
11:00 100 m př. Ž Finále
11:10 100 m př. Dky Finále
11:20 800 m M Běh
11:30 800 m Dci Běh koule 7,26kg M Finále kladivo 3kg Dky Finále kladivo 4kg Ž Finále oštěp 500g Dky Finále oštěp 600g Ž Finále
11:40 800 m Ž Běh
11:50 800 m Dky Běh
12:00 tyč M Finále tyč Dci Finále dálka Dky Finále dálka Ž Finále
12:05 3000 m Dci Finále 3000 m M Finále
12:20 3000 m Ž Finále 3000 m Dky Finále
12:40 100 m M Rozběh
12:50 100 m Dci Rozběh
13:00 100 m Ž Rozběh disk 1,5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále disk 2kg M Finále
13:10 100 m Dky Rozběh
13:25 400 m M Běh
13:30 výška Ž Finále výška Dky Finále
13:35 400 m Dci Běh
13:45 400 m Ž Běh trojskok M Finále trojskok Dci Finále
13:55 400 m Dky Běh
14:10 100 m M Finále
14:15 100 m Dci Finále
14:20 100 m Ž Finále
14:25 100 m Dky Finále
14:30 koule 3kg Dky Finále koule 4kg Ž Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g M Finále
14:40 400 m př. M Běh
14:50 400 m př. Ž Běh
15:00 300 m př. Dky Běh výška M Finále výška Dci Finále trojskok Ž Finále trojskok Dky Finále
15:10 300 m př. Dci Běh
15:20 1500 m M Běh
15:30 1500 m Dci Běh
15:40 1500 m Ž Běh
15:50 1500 m Dky Běh koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále disk 1kg Ž Finále disk 1kg Dky Finále
16:00 200 m M Běh
16:10 200 m Dci Běh
16:20 200 m Ž Běh
16:30 200 m Dky Běh
16:45 4×100 m M Běh
16:50 4×100 m Dci Běh
17:00 4×100 m Ž Běh
17:05 4×100 m Dky Běh

Stravování
Občerstvení je zajištěno v kiosku za protilehlou rovinkou – u hotelu OtavArena.

Parkování
Parkování pro závodníky je na parkovišti před fotbalovými stadiony. Průchod kolem hotelu OtavArena je otevřen.
Parkoviště u hlavní budovy má omezenou kapacitu a bude uzavřeno pouze pro pořadatele a činovníky.

Další informace
Upozorňujeme závodníky přihlášené mimo krajský přebor, aby na webu řádně označili svou přihlášku „MS“.
Pořadatel upozorňuje na možnost případné drobné úpravy navrženého časového pořadu dle počtu přihlášených závodníků.
Začátek závodů dle SŘ zúčastněných krajů v 10:30 hodin, z důvodu všech hodů na hlavním stadionu předsunuto kladivo mužských složek o 30 minut.

Napište komentář

Dnes je
Pátek, 6. prosince 2019

Svátek slaví

 • Mikuláš Faust
Hledání
Zprávičky
Poslední zprávička
před 1 den, 8 hodiny
 
 • Pavel N : Kdo postrádá šedé boty Kalenji?Včera v ON.
 • Pavel N : Trénink v pátek 6.12.od 17 do 19hod.atl.hala ZŠ O. Nedbala
 • Pavel N : Trénink v pátek 29.11.od 16hod.tělocvična ZŠ ON a pak od 17-19hod.koridor ZŠ ON.
 • Host_1759 : Je dnes trénink?
 • Pavel N : Pozor v ON bude i přípravka,proto doporučuji Trénink Sportoví hala od 18:00 do koridoru.
 • Pavel N : Trénink 27.11.středa. atl.tunel ZŠ ON, sraz 15:55,trenink 16-18:00hod.
 • Pavel N : V pondělí 25.11. trénink sraz 15:55hod u atl.tunelu ZŠ ON, a je 16-18hod.
 • eLBa : Trénink v pátek 22.11.od 16hod.tělocvična ZŠ ON a pak od 17-19hod.koridor ZŠ ON.
 • Láďa S. ml : Ahoj, nevíte někdo jak to vypadá s tou dopravou na MČR v přespolním běhu?
 • eLBa : Trénink 20.11.Sportovka od 18:00 do koridoru.
 • eLBa : Trénink 20.11.středa. Koridor ZŠ ON, sraz 15:55,trenink 16-18:00hod.
 • Pavel N : Rožnovskou laťku neděle 24.11. přihlášky do 10.30
 • Pavel N : dovolujeme si Vás pozvat na Rožnovskou laťku. přihlášky do 10.30 SK Meťák Bohuslava Váňová
 • Pavel N : Pozor!!! Trénink v pondělí 18.11. v koridoru Sportovní haly zrušen; volejbal s TV přenosem!!!
 • eLBa : Trénink v pondělí 18.11.v koridoru Sportovní haly sraz 18:15,schody 18:30.
 • eLBa : V pondělí 18.11. trénink sraz 15:55hod.koridor ZŠ ON, trénink 16-18hod.
 • Pavel N : A pokud někdo viděl ukázku jako já, tak smekám, kam se hrabe Kunratická, voda a bahno.
 • Pavel N : Ano Barbora Havlíčková je druhá na MS.
 • Host_4193 : Barča 2
 • Pavel N : Běží 6,63km a to 2,2 do kopce a pak 4,4 dolu,držíme palce!
 • Pavel N : Bára odstartovala z první lajny,bohužel tam prší.
 • eLBa : Zítra v pátek 15.11.trénink v čase 16:00-18:00hod.v tělocvičně ZŠ ON.
 • eLBa : Trénink ve středu 13.12. Sportovní hala na Dlouhé louce. Od 17:15 sraz,17:30 a pak koridor.
 • eLBa : Trénink v pondělí 11.11.ve Sportovní hale na Dlouhé louce od 18:15 sraz, 18:30schody.
 • eLBa : Dnes 6.11.trénink ve Sportovní hale na Dlouhé louce. Od 17:15 sraz, 17:30 odchod na schody a pak koridor. Díky a těším se na společný trénink.
 • Pavel N : Evropský olympijský festival mládeže v roce 2025 uspořádá Brno, rozhodlo o tom EOV.Šance pro ročníky 2008 a 2009
 • Pavel N : Trenink,resp. noční OB zítra nebude,nestíhám.
 • Pavel N : Tréninky ve Sportovní hale začínají v pondělí 4.11.2019 od 18.30 do 20.00 hod
 • Pavel N : V sobotu 9. listopadu proběhne galavečer při příležitosti vyhlášení ankety „Atlet Roku 2019“. Na parádním 16. místě je naše Barbora Havlíčková, dosáhla na 100bodů.
 • eLBa : Zítra 30.10.bude trénink od 16:00hod.na stadionu. + L.
 • eLBa : Trénink 25.10., na hřišti budu od 15:00 hodin.
 • Pavel : V Mistrovství Jihočeského kraje v běhu na 10 km obsadil výborné druhé místo A. Kuna časem 36:45.20 min.
 • eLBa : V pátek 4.10. od 16:00hod.bude možnost potrénovat s mojí maličkostí.Pokud bude pršet,trénink nebude.Prosím,po tvrďte mi vaši účast.Děkuji. +L.
 • Pavel N : Barbora Havlíčková v běhu na 10km první,paráda.
 • Pavel N : Barbora Havlíčková ve sprintu bronzová,tzn, že má opět formu.
+ -
Termínovka
Květen 2019
P Ú S Č P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC
Počet návštěvníků
 • 343661Celkem:
 • 1571Za měsíc:
 • 1838Za týden:
 • 216Včera:
 • 263Dnes:
 • 1Online:
Přihlášení