Loading images...
Stupně vítězů
Nejlepší umístění našich závodníků v poslední době

Lucie Blažková, 3. místo
22.02.2020, 60 m: 9,19 s
Lucie Blažková, 1. místo
22.02.2020, dálka: 4,04 m
Jan Kubák, 3. místo
22.02.2020, 60 m: 9,39 s
Jan Kubák, 3. místo
22.02.2020, dálka: 3,82 m
Lukáš Vacek, 1. místo
07.02.2020, 60 m: 7,54 s
David Czepiec, 1. místo
07.02.2020, 60 m př.: 9,23 s
Tomáš Buchal, 2. místo
07.02.2020, 60 m: 7,58 s
David Czepiec, 3. místo
07.02.2020, 60 m: 7,61 s
Barbora Brcková, 1. místo
07.02.2020, 60 m př.: 10,47 s
Lukáš Vacek, 2. místo
07.02.2020, 60 m př.: 9,59 s
Lucie Blažková, 1. místo
07.02.2020, 60 m: 8,80 s
Tína Stejskalová, 1. místo
07.02.2020, 60 m: 8,90 s
Marek Kuna, 3. místo
07.02.2020, 60 m př.: 9,83 s
David Czepiec, 1. místo
07.02.2020, dálka: 5,57 m
Tomáš Buchal, 1. místo
07.02.2020, výška: 1,64 m
Marek Kuna, 2. místo
07.02.2020, výška: 1,62 m
Tomáš Buchal, 2. místo
07.02.2020, dálka: 5,46 m
Zdeňka Herdová, 2. místo
07.02.2020, 60 m: 9,43 s
Jakub Pfeferle, 3. místo
07.02.2020, výška: 1,59 m
Lukáš Vacek, 3. místo
07.02.2020, dálka: 5,34 m
Nejčtenější
Archív
Fotografie z našich akcí
DSC_0338IMG_8719OLYMPUS DIGITAL CAMERAIMG_4374
Jaké bude počasí
Počasí České Budějovice - Slunečno.cz
Náš oddíl podporují

Statutární město
České BudějoviceGIVT.CZ

_

Sobota, 27. 04. 2019
9:0018:15

Pořadatel
AC Moravská Slavia Brno, spolek
Datum
27.4.2019
Místo
Brno (stadion Moravské Slavie, Vojtova 1020/12c)
Vedoucí činovníci
Vedoucí projektu Ing. Jiří Proch jiriproch0@gmail.com
Ředitel závodu Ing. Valter Boček valter.bocek@gmail.com
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec
Technický ředitel Ladislav Zouhar
Hlasatel Ing. Jiří Proch
Lékař MUDr. Tomáš Freiberger, Ph. D.
Režie Petr Oupor
Hospodář Ing. Jiří Topinka
Časomíru zajišťuje Petr Marčík
Výsledky zpracoval Petr Marčík marcikp@seznam.cz
Startují
Žáci ročníky 2004 – 2005
Ml. žáci ročníky 2006 – 2007
Žákyně ročníky 2004 – 2005
Ml. žákyně ročníky 2006 – 2007
Atletická minipřípravka-hoši ročníky 2010 – 2012
Atletická přípravka-hoši ročníky 2008 – 2009
Atletická minipřípravka-dívky ročníky 2010 – 2012
Atletická přípravka-dívky ročníky 2008 – 2009

Soutěže
Atletická přípravka-hoši 60 m, 600 m, dálka, koule 2kg
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 600 m, dálka, plný míč 1kg
Atletická přípravka-dívky 60 m, 600 m, dálka, koule 2kg
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 600 m, dálka, plný míč 1kg
Žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., výška, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu
Základní výšky a zvyšování ve skoku vysokém určí hlavní rozhodčí podle výkonnosti přihlášených. Nejnižší možná základní výška je 100 cm.
Závodník/ice může startovat nejvýše ve třech disciplínách.
Nebude povolen start mimo uvedené kategorie a ročníky narození.
Dálka se bude skákat na dvou sektorech (1, 2). Jednotlivé kategorie u přípravek budou podle počtu přihlášených ještě rozděleny na skupinu A a skupinu B. V časovém pořadu je u dálky označení např. 1A, 2B, číslice tedy znamená sektor a písmeno skupinu. Mladší a starší přípravka bude měřena z místa odrazu, mladší a starší žactvo z odrazového prkna. U žákovských kategorií bude použit certifikovaný větroměr.

V bězích na 60 metrů nebudou finále.

Přípravky budou mít v dálce, ve vrhu koulí a v hodu plným míčem tři pokusy pro všechny. Žactvo bude mít v dálce a ve vrhu koulí tři pokusy pro všechny a osm nejlepších z každé kategorie postoupí do finále, kde absolvují další tři pokusy.

Závodní kancelář
Závodní kancelář bude otevřena v den závodu od 8 hodin do 17 hodin. Uzávěrka prezentace bude nejpozději 15 minut před začátkem dané disciplíny. Od 8 do 10 hodin bude umožněna prezentace pouze závodníkům/icím v kategoriích přípravek, mladší a starší žactvo se bude moci odprezentovat od 10 hodin.
Závodníci/ice, kteří se před discíplínou řádně neprezentovali při vstupu na stadion a nevyzvedli si startovní číslo budou před začátkem disciplíny vymazáni ze seznamu přihlášených a nebude jim umožněn start!

Startovné
130 Kč (5 €) za závodníka/ici. Platba bude v den závodu při prezentaci.
Každý závodník/nice při prezentaci obdrží drobné občerstvení a nevratné startovní číslo.

Přihlášky
Podávají se na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.4. do středy 24.4. do 20 hodin. Platí pro registrované i neregistrované.
Na jiný způsob přihlašování nebude brán zřetel. Přihlášky v místě konání závodu nebudou umožněny.

Výdej startovních čísel
Výdej bude probíhat v den závodu při prezentaci v závodní kanceláři při vstupu na stadion. Každý závodník/nice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Bez startovního čísla na dresu nebude závodníkovi/ici umožněn start.

Rozcvičování
Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno na protilehlé rovince a v dalších vhodných částech stadionu, případně mimo atletického stadionu. Rozcvičování není možné v prostoru cílové rovinky a na fotbalovém hřišti.
Při pohybu ve vniřní části stadionu dbejte vždy pokynů rozhodčích a ostatních pořadatelů.

Startovní listiny
Nasazení závodníků/ic do jednotlivých běhů, včetně určení drah a stanovení pořadí na startu, dále pořadí a určení skupin v dálce, v soutěžích v poli, určuje hlavní rozhodčí. Startovky jednotlivých skupin ve skoku dalekém přípravek budou zveřejněny ráno před začátkem mítinku.

Výsledky
Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na hlavní tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na stránkách pořadatele AC Moravská Slavia Brno www.mslavia.cz.

První tři závodníci/ice v každé kategorii a disciplíně obdrží originální diplomy, medaile a věcné ceny.

13:20 1. vyhlašovací blok
18:15 2. vyhlašovací blok

Zvláštní cenou bude odměněno překonání rekordu mítinku.

Protesty
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže (disciplíny) na informační tabuli, a to ústně hlavnímu rozhodčímu.

Časový pořad
sobota, 27.4.2019
Čas Disciplíny
09:00 60 m EleZ dálka EleHm 2A dálka EleZm 1A
09:15 plný míč 1kg EleZm plný míč 1kg EleHm
09:45 60 m EleH
09:50 koule 2kg EleH koule 2kg EleZ
10:00 dálka EleZm 1B dálka EleHm 2B
10:30 60 m EleHm
11:00 dálka EleZ 1A dálka EleH 2A
11:25 60 m EleZm
12:00 dálka EleZ 1B dálka EleH 2B
12:20 600 m EleHm
12:35 600 m EleZm
12:50 600 m EleH
13:15 600 m EleZ
13:20 Vyhlášení vítězů – 1. blok
14:00 60 m př. Žkm
14:10 60 m př. Žcm
14:20 dálka Žkm 1
14:25 koule 2kg Žkm koule 3kg Žcm
14:30 100 m př. Žky
14:35 dálka Žky 2
14:40 100 m př. Žci
14:50 60 m Žcm
14:55 výška Žci výška Žcm
15:10 60 m Žci
15:15 dálka Žcm 1
15:30 60 m Žkm
15:35 výška Žky výška Žkm
15:50 60 m Žky
15:55 koule 3kg Žky koule 4kg Žci
16:05 dálka Žci 2
16:10 800 m Žcm
16:20 800 m Žkm
16:30 800 m Žky
16:40 1500 m Žci
16:55 300 m Žci
17:10 300 m Žkm
17:35 300 m Žcm
17:55 300 m Žky
18:15 Vyhlášení vítězů – 2. blok

Stravování
Bude zajištěno stánkem na hlavní tribuně a restaurací Na Kuželně.

Parkování
V okolí stadionu probíhá rozsáhlá výstavba. Možnost parkování je významně omezena. Pokud přijedete ke stadionu autem, plánujte i dostatečný čas na zaparkování svého vozidla.

Další informace
Tribuny jsou určeny pro diváky. Závodní dráha a sektory jsou pro závodníky a závodnice. Důrazně žádáme diváky a další doprovod, aby umožnili svým chováním regulérní závody, práci rozhodčích a dalších pořadatelů, ale také měřicí techniky. Vždy se prosím řiďte pokyny pořadatelů. Nepodlézejte a nepřelézejte vyhrazené prostory.

Napište komentář

Dnes je
Úterý, 25. února 2020
Hledání
Zprávičky
Poslední zprávička
před 2 dny, 16 hodiny
 
 • Petr : Nakonec pěkné výkony, osobáky a konečné 4.místo Lucky Blažků v jednotlivcích a 3.místo starší přípravky v družstvech
 • Petr : Ahoj, přihlašuji Terku Čečkovou a Lukáše Blechu. Pokud bude 4-členné družstvo, tak Lucka, Honza, Terka a Lukáš
 • Pavel N : Středa 19.2.je trénink jen v atl.hale ZŠ ON, 16-18hod.Pak už v SH Stromovka není,volejbal s TV.
 • Pavel N : V pondělí 17.2. trénink v atl.hale ZŠ ON, a je 16-18hod.V 18.15 Sportovka pak na schody a od 19:00 do koridoru vede Michal
 • Pavel N : Česká výprava v Itálii ale i tentokrát slaví zlato, o které se mezi juniorkami na klasické pětce postarala Barbora Havlíčková.
 • Pavel N : Pěkné a zasloužené prázdniny a na pravidelný trénink zase 17.února!
 • Pavel : Skvěle běžel 800m (2:06.46 - OR) na přeborech Prahy D. Gribbin a řekl si o nominaci na MČR!!
 • Pavel N : Titul mistrů republiky si v posledním závodě distanci klasickou technikou odváží i Barbora Havlíčková,
 • Pavel N : MČR v juniorech zazářili Tomáš Lukeš s Barborou Havlíčkovou.
 • eLBa : Dnes po tréninku se našel mobilní telefon. Bližší info u mě.
 • Pavel N : Trénink v pátek 31.1.bude,ale jen 17-19 atl.hala ZŠ ON
 • Pavel N : Připomínám bus do Prahy v 6.00 z Horákové
 • Pavel N : Trénink v pátek 24.1.od 16.00 tělocvična ZŠ ON a pak 17-19 atl.hala ZŠ ON,vede eLBa
 • Pavel N : Zimní ODM,paradní slunečná,v TV přenosu i Eva,Vendy,Marie( 20),jen Vojtu jsem nezahlédl.
 • Pavel N : Středa 22.1. trénink v atl.hale ZŠ ON, 16-18hod.Pak je i od 18.00 v SH Stromovka.
 • Frbu6@seznam.cz : Atlet roku v kategorii připravka a ml.žáci i celkové nodování i hodnocení velmi dobrá fraška!!!
 • Pavel N : V pondělí 20.1. trénink v atl.hale ZŠ ON, a je 16-18hod.V 18.15 Sportovka pak na schody a od 19:00 do koridoru vede Michal
 • Pavel : Výborné výkony zaznamenali v Praze T. Brcko, 3000 m - 10 :26, D. Pikl, 3000m - 10:26, V. Piklová, 3000 m - 11 :09, T. Buchal, 60 m - 7.61 a L. Baronová, koule- 10.46 m
 • Pavel N : Dnes bylo vyhlášení atleta JčKAS a v ml. žactvu zvítězil Marek Kuna, gratulujeme
 • Láďa Kučera : Pokud by někdo z žactva potřeboval půjčit tretry na sobotní závody, ať se ozve Dáše (tel. 604 237 989) do pátku nejpozději do 13:00 a ona je doveze do Prahy
 • Pavel : v pátek 16.1. si starší přípravka může zasportovat v atl. koridoru ŽŠ ON od 17 hod.
 • Pavel N : David Czepiec v Ostravě,60mpř 9.24,koule 9,48
 • Pavel N : V pondělí 13.1. trénink v atl.tunelu ZŠ ON, a je 16-18hod.V 18.15 Sportovka pak na schody a od 19:00 do koridoru vede eLBa.
 • Pavel N : Středa 8.1. trénink v atl.hale ZŠ ON, 16-18hod.Pak je i od 18.00 v SH Stromovka.
 • Pavel N : V pondělí 6.1. trénink v atl.tunelu ZŠ ON, a je 16-18hod.V 18.15 Sportovka pak na schody a od 19:00 do koridoru.
 • Žížala : Kia ora, pokud budu vše stíhat, stavím se moc ráda ve středu na tréninku, papa. Žíža
 • Pavel N : Přejeme všem krásné a poklidné Vánoce! A na Tři krále atletíme dále!
 • eLBa : " Hromadu dárků co srdce pohladí. Rodinu,přátele co nikdy nezradí. K bohatství krůček ke štěstí krok, nádherné Vánoce a celý nový rok 2020." Vám všem z celého srdce přeje + Lenka Baronová
 • Pavel N : Trénink v pátek 20.12.od 16hod.tělocvična ZŠ ON a pak od 17-19hod.atl.hal a ZŠ ON
 • Pavel N : Středa 18.12. trénink v atl.hale ZŠ ON, 16-18hod.Pak je i od 18.00 v SH Stromovka.
 • Pavel N : V pondělí 16.12. trénink v atl.hale ZŠ ON, 16-18hod.Následn ě od 18.30 v SH Stromovka.
 • Pavel N : V pondělí 9.12. trénink v atl.tunelu ZŠ ON, a je 16-18hod.Následn ě od 18.30 v SH Stromovka.
 • Pavel N : Kdo postrádá šedé boty Kalenji?Včera v ON.
 • Pavel N : Trénink v pátek 6.12.od 17 do 19hod.atl.hala ZŠ O. Nedbala
 • Pavel N : Trénink v pátek 29.11.od 16hod.tělocvična ZŠ ON a pak od 17-19hod.koridor ZŠ ON.
+ -
Termínovka
Duben 2019
P Ú S Č P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930EC
Počet návštěvníků
 • 353335Celkem:
 • 2012Za měsíc:
 • 679Za týden:
 • 98Včera:
 • 23Dnes:
 • 1Online:
Přihlášení